Liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi, yêu cầu hoặc phản hồi với chúng tôi. Saigon Jewelry rất vui khi được nghe từ bạn và bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ vui lòng hỗ trợ tất cả các yêu cầu của bạn. 

Email:  saigonjew@gmail.com

Điện thoại 24/7:  08 24 24 7777